Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A K
SmodBIP

Sposó załatwiania spraw

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
ul. Pocztowa 14 b
89-410 Więcbork


O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r ze zmianami).

  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów(korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego,
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Godziny urzędowania sekretariatu: 7.00-15.00.

Nasze dane teleadresowe.Opublikował: Leszek Fijas
Publikacja dnia: 19.03.2013
Podpisał: Sławomir Kulpinski
Dokument z dnia: 20.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 987